HÅLLBARHET

Hållbarhet går ut på att säkerställa att jorden går att leva på för oss idag och för kommande generationer imorgon. Det innebär ett långsiktigt förhållningssätt kring lösningar vad gäller fattigdom, jämställdhet, utbildning, klimat, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö och antikorruption med mera. 

Vi befinner oss i en stor omställning med förändringar där kunskap blir en förutsättning för att kunna fatta beslut agera och bidra till hållbara företag, samhällen och värld.

En bok i en skog.

VÅRT INNEHÅLL OM HÅLLBARHET

Samtal om hållbarhet

Vi samtalar med hållbarhetschefer om utmaningar, möjligheter, risker och annat inom hållbarhetsområdet.

Läs mer
Tre frågor till hållbarhetschefen.

Här ställer vi tre frågor om hållbarhet och vilka deras prioriteringar är just nu till olika hållbarhetschefer.

Läs mer

Vi går här kort igenom vad livscykelanalys är för något.

Läs mer

Vi går här kort igenom vad Greenhouse Gas Protocol (eller GHG-protokollet) står för och hur det används.

Läs mer

Vi går här kort igenom vad ESG står för och hur det används.

Läs mer

Vi går här kort igenom vad dekarbonisering, avkarbonisering eller utfasning av fossila bränslen handlar om.

Läs mer

Vi går här kort igenom vad COP27 är och när den genomförs.

Läs mer

Vi går här kort igenom vad Parisavtalet innebär.

Läs mer
FN:s globala mål för hållbar utveckling.

Vi går här kort igenom vad FN:s globala mål är för något.

Läs mer
Planetära gränser.

Vi går här kort igenom vad planetära gränser är för något.

Läs mer
CSDD

Vi går här kort igenom vad CSDD (Corporate Sustainability Due Diligence Directive) är för något.

Läs mer
Scope 1, 2 och 3.

Vi går här kort igenom vad scope 1, 2 och 3 betyder inom ramen för hållbarhet.

Läs mer
Hållbarhetsförkortningar.

Det finns en hel del olika förkortningar inom hållbarhetsområdet.
Här listar vi och förklarar några av dem.

Läs mer
Hållbarhetspolicy.

Här förklarar vi kort vad en hållbarhetspolicy är och vad den är till för.   

Läs mer
Hållbarhetsrapportering.

Här förklarar vi kort om vad hållbarhetsrapportering innebär och vilka regelverk som styr.

Läs mer

Erfarenhet och en modern pedagogisk plattform

Vi kombinerar vår pedagogiska plattform med djupa kunskaper inom design och utbildningsframtagande för att kunna erbjuda den bästa lärupplevelsen för våra kunder.

Genom vårt egenutvecklade LMS presenterar vi en pedagogisk miljö för våra deltagare och förenklar för administratörer genom att i realtid kunna följa deltagarnas framsteg.