Vad är scope 1, 2 och 3?

Det pratas en hel del om scope 1, 2 och 3 i media och i kommunikationen från olika företag. Inom ramen för hållbarhet handlar det om hur ett företag redovisar sina utsläpp av växthusgaser. En standard för att redovisa utsläpp är GHG Protocol. Här delas företagets utsläpp upp i tre olika dimensioner (scope).

Scope 1
I scope 1 ingår de utsläpp som sker direkt i den egna verksamheten. Exempelvis från produktion i egna fabriker.

Scope 2
Scope 2 omfattar indirekta utsläpp från produktion av köpt el, ånga, värme och kyla som förbrukas av det rapporterande företaget.

Scope 3
Scope 3 omfattar alla andra indirekta utsläpp som sker i ett företags värdekedja men som företaget inte äger eller kontrollerar. Scope 3 är frivilligt att rapportera in och det är i scope 3 som det för många företag blir mycket svårt att få en heltäckande bild. För de flesta företag är det också här som majoriteten av alla utsläpp kommer ifrån.

Erfarenhet och en modern pedagogisk plattform

Vi kombinerar vår pedagogiska plattform med djupa kunskaper inom design och utbildningsframtagande för att kunna erbjuda den bästa lärupplevelsen för våra kunder.

Genom vårt egenutvecklade LMS presenterar vi en pedagogisk miljö för våra deltagare och förenklar för administratörer genom att i realtid kunna följa deltagarnas framsteg.

OM VÅRA UTBILDNINGAR

Om våra utbildningar

Ledande experter

Vi jobbar med ledande experter inom hållbarhet.

Om våra utbildningar

Interaktiv e-utbildning

Onlinebaserade e-utbildningar med quiz, filmer och interaktivitet.

Om våra utbildningar

Diplom och certifikat

När du genomfört din certifieringsutbildning erhåller du ditt diplom.

Om våra utbildningar

När du vill

Du genomför utbildningen på distans och kan göra den var och när du vill.

Om våra utbildningar

Övningar

Utbildningarna varvas med övningar där du tränar dina kunskaper.

Om våra utbildningar

Film

Utbildningarna innehåller animerade filmer som pedagogiskt förklarar ämnena.

Om våra utbildningar

Studieplan

En pedagogisk studieplan leder dig genom utbildningen.

Om våra utbildningar

I din takt

Gör utbildningen i din takt och tillgång under 12 månader.

INNEHÅLL OM HÅLLBARHET

Tre frågor till hållbarhetschefen.

Här ställer vi tre frågor om hållbarhet och vilka deras prioriteringar är just nu till olika hållbarhetschefer.

Läs mer
Samtal om hållbarhet

Vi samtalar med hållbarhetschefer om utmaningar, möjligheter, risker och annat inom hållbarhetsområdet.

Läs mer
FN:s globala mål för hållbar utveckling.

Vi går här kort igenom vad FN:s globala mål är för något.

Läs mer
Planetära gränser.

Vi går här kort igenom vad planetära gränser är för något.

Läs mer
Scope 1, 2 och 3.

Vi går här kort igenom vad scope 1, 2 och 3 betyder inom ramen för hållbarhet.

Läs mer
CSDD

Vi går här kort igenom vad CSDD (Corporate Sustainability Due Diligence Directive) är för något.

Läs mer
Hållbarhetspolicy.

Här förklarar vi kort vad en hållbarhetspolicy är och vad den är till för.   

Läs mer
Hållbarhetsförkortningar.

Det finns en hel del olika förkortningar inom hållbarhetsområdet.
Här listar vi och förklarar några av dem.

Läs mer