Har du hört talas om förkortningen CSDD?

CSDD (även förkortat CS3D) står för Corporate Sustainability Due Diligence Directive. Det är ett direktivförslag från EU som ska möjliggöra en snabbare grön transformation och skydda mänskliga rättigheter i Europa men också utanför.

Med hjälp av direktivet vill EU främja ett hållbart och ansvarsfullt företagsbeteende genom hela sin värdekedja.

Om direktivet antas kommer det innebära en plikt för stora företag som är verksamma i Europa att:
- Integrera due diligence för mänsliga rättigheter och miljö i sina företagsstyrningsprocesser och i sina policyer.
- Identifiera faktiska och potentiella negativa effekter på mänskliga rättigheter och miljö.
- Förebygga eller mildra potentiella negativa effekter och få ett slut på eller minimera faktiska effekter.
- Upprätta och upprätthålla ett klagomålsförfarande.
- Övervaka effektiviteten av due diligence-policyn och åtgärderna.
- Offentligt kommunicera vad de gör inom området.

Det har kommit kritik mot förslaget från flera håll, exempelvis från EU-kommissionens lagråd.

Förordningen föreslås att tillämpas i tre etapper:

• Den 1 januari 2024 för företag som redan omfattas av direktivet om icke-finansiell rapportering (NFRD).

• Den 1 januari 2025 för stora företag som för närvarande inte omfattas av direktivet om icke-finansiell rapportering.

• Den 1 januari 2026 för börsnoterade små och medelstora företag, små och icke-komplexa kreditinstitut och captiveförsäkringsföretag.

Erfarenhet och en modern pedagogisk plattform

Vi kombinerar vår pedagogiska plattform med djupa kunskaper inom design och utbildningsframtagande för att kunna erbjuda den bästa lärupplevelsen för våra kunder.

Genom vårt egenutvecklade LMS presenterar vi en pedagogisk miljö för våra deltagare och förenklar för administratörer genom att i realtid kunna följa deltagarnas framsteg.

OM VÅRA UTBILDNINGAR

Om våra utbildningar

Ledande experter

Vi jobbar med ledande experter inom hållbarhet.

Om våra utbildningar

Interaktiv e-utbildning

Onlinebaserade e-utbildningar med quiz, filmer och interaktivitet.

Om våra utbildningar

Diplom och certifikat

När du genomfört din certifieringsutbildning erhåller du ditt diplom.

Om våra utbildningar

När du vill

Du genomför utbildningen på distans och kan göra den var och när du vill.

Om våra utbildningar

Övningar

Utbildningarna varvas med övningar där du tränar dina kunskaper.

Om våra utbildningar

Film

Utbildningarna innehåller animerade filmer som pedagogiskt förklarar ämnena.

Om våra utbildningar

Studieplan

En pedagogisk studieplan leder dig genom utbildningen.

Om våra utbildningar

I din takt

Gör utbildningen i din takt och tillgång under 12 månader.

INNEHÅLL OM HÅLLBARHET

Tre frågor till hållbarhetschefen.

Här ställer vi tre frågor om hållbarhet och vilka deras prioriteringar är just nu till olika hållbarhetschefer.

Läs mer
Samtal om hållbarhet

Vi samtalar med hållbarhetschefer om utmaningar, möjligheter, risker och annat inom hållbarhetsområdet.

Läs mer
FN:s globala mål för hållbar utveckling.

Vi går här kort igenom vad FN:s globala mål är för något.

Läs mer
Planetära gränser.

Vi går här kort igenom vad planetära gränser är för något.

Läs mer
Scope 1, 2 och 3.

Vi går här kort igenom vad scope 1, 2 och 3 betyder inom ramen för hållbarhet.

Läs mer
CSDD

Vi går här kort igenom vad CSDD (Corporate Sustainability Due Diligence Directive) är för något.

Läs mer
Hållbarhetspolicy.

Här förklarar vi kort vad en hållbarhetspolicy är och vad den är till för.   

Läs mer
Hållbarhetsförkortningar.

Det finns en hel del olika förkortningar inom hållbarhetsområdet.
Här listar vi och förklarar några av dem.

Läs mer