Kort om hållbarhets-rapportering

Det övergripande syftet med all typ av hållbarhetsrapportering är att, genom icke-finansiell redovisning, visa hur man som företag jobbar med hållbarhet men också hur hållbarhet påverkar företagets verksamhet och värde. Det vill säga vilka som är riskerna och möjligheterna för företaget.

Hållbarhetsredovisningen möjliggör för investerare, finansiärer och andra intressenter att väga in hållbarhetsfaktorer som komplement till det finansiella i bedömningen av ett företag. Trycket på reglering vad gäller hållbarhetsrapportering har ökat de senaste åren. Ett skäl är EU:s krafttag i arbetet med hållbarhet med bland annat fokus på klimatet och att uppnå Parisavtalets mål.

EU ställer krav på företag om hållbarhetsrapportering i enlighet med exempelvis:
- Non Financial Reporting Directive (NFRD)
- Taxonomiförordningen

Framåt kommer även Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). Det kommer exempelvis innebära att fler bolag lyder under krav på hållbarhetsrapportering och krav på tredjepartsgranskning. I Sverige spelar denna justering mindre roll då regler kring icke finansiell information är implementerade i Sverige via Årsredovisningslagen som ställer krav på ännu fler bolag än de som anges i CSRD.

Det finns också frivilliga ramverk och standarder för hållbarhetsrapportering så som:
- Global Reporting Initiative  (GRI)
- Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) - upplysningsrekommendationer

INNEHÅLL OM HÅLLBARHET

Tre frågor till hållbarhetschefen.

Här ställer vi tre frågor om hållbarhet och vilka deras prioriteringar är just nu till olika hållbarhetschefer.

Läs mer
Samtal om hållbarhet

Vi samtalar med hållbarhetschefer om utmaningar, möjligheter, risker och annat inom hållbarhetsområdet.

Läs mer
FN:s globala mål för hållbar utveckling.

Vi går här kort igenom vad FN:s globala mål är för något.

Läs mer
Planetära gränser.

Vi går här kort igenom vad planetära gränser är för något.

Läs mer
Scope 1, 2 och 3.

Vi går här kort igenom vad scope 1, 2 och 3 betyder inom ramen för hållbarhet.

Läs mer
CSDD

Vi går här kort igenom vad CSDD (Corporate Sustainability Due Diligence Directive) är för något.

Läs mer
Hållbarhetspolicy.

Här förklarar vi kort vad en hållbarhetspolicy är och vad den är till för.   

Läs mer
Hållbarhetsförkortningar.

Det finns en hel del olika förkortningar inom hållbarhetsområdet.
Här listar vi och förklarar några av dem.

Läs mer