Vad är en hållbarhetspolicy?

Syftet med en hållbarhetspolicy är att sätta upp och kommunicera en övergripande plan för företagets hållbarhetsarbete. Innehållet visar alltså hur företaget ska arbeta med hållbarhetsfrågor. Precis som med alla policyer är det viktigt att den är tydlig, relevant och kopplad till verksamheten. Dessutom behöver den följas upp och uppdateras med jämna mellanrum. En hållbarhetspolicy ska också vara tillgänglig för medarbetare och andra relevanta intressenter.

En hållbarhetspolicy kan innehålla exempelvis åtaganden om:
- att minska och förebygga miljöpåverkan
- att bidra positivt till samhället och människors hälsa
- överensstämmelse med relevanta lagkrav
- med mera

Erfarenhet och en modern pedagogisk plattform

Vi kombinerar vår pedagogiska plattform med djupa kunskaper inom design och utbildningsframtagande för att kunna erbjuda den bästa lärupplevelsen för våra kunder.

Genom vårt egenutvecklade LMS presenterar vi en pedagogisk miljö för våra deltagare och förenklar för administratörer genom att i realtid kunna följa deltagarnas framsteg.

INNEHÅLL OM HÅLLBARHET

Tre frågor till hållbarhetschefen.

Här ställer vi tre frågor om hållbarhet och vilka deras prioriteringar är just nu till olika hållbarhetschefer.

Läs mer
Samtal om hållbarhet

Vi samtalar med hållbarhetschefer om utmaningar, möjligheter, risker och annat inom hållbarhetsområdet.

Läs mer
FN:s globala mål för hållbar utveckling.

Vi går här kort igenom vad FN:s globala mål är för något.

Läs mer
Planetära gränser.

Vi går här kort igenom vad planetära gränser är för något.

Läs mer
Scope 1, 2 och 3.

Vi går här kort igenom vad scope 1, 2 och 3 betyder inom ramen för hållbarhet.

Läs mer
CSDD

Vi går här kort igenom vad CSDD (Corporate Sustainability Due Diligence Directive) är för något.

Läs mer
Hållbarhetspolicy.

Här förklarar vi kort vad en hållbarhetspolicy är och vad den är till för.   

Läs mer
Hållbarhetsförkortningar.

Det finns en hel del olika förkortningar inom hållbarhetsområdet.
Här listar vi och förklarar några av dem.

Läs mer