Internationella initiativ och Normer

I den här utbildningen tittar vi på några av de mest omtalade internationella initiativen och normerna som utgör grunden och drivkrafterna till en hållbar värld.

Utbildningen fungerar som en grundplatta för att utbilda olika branscher, företag, organisationer och yrkesroller.

E-utbildningen genomförs på distans.

Syftet med några utav FN:s mest omtalade ramverk och initiativ så som:
• Agenda 2030
• ​Parisavtalet
• ​Global Compact

Kontakt
För ytterligare information och support, kontakta:
Sustademy Support
Telefon 08-651 01 75

För offert för större grupper, kontakta:

Rasmus VD

Samuel Henmark
Key Account Manager
073-932 16 80
samuel.henmark@sustademy.se

Internationella initiativ och normer

Utbildningen genomförs:

Online

Pris:

500 kr ex moms

Estimerad tid:

15 min

BOKA