Informationssäkerhet

Målet med utbildningen är att du ska få en grundförståelse för informationssäkerhet och känna igen vanliga angreppstyper för att därigenom minska risken för aktiviteter som äventyrar informationssäkerheten hos såväl din arbetsgivare som dig själv.  

Utbildningen består av fem korta e-learningmoduler och avslutas med ett kunskapstest för att säkerställa kunskaperna.

Utbildningen riktar sig till alla i näringslivet.

E-utbildningen genomförs på distans. Den är uppdelad i fem koerta e-utbildningsmoduler och avslutas med ett kunskapstest.

Utbildningen är uppdelad i följande avsnitt:
• Säkert beteende
• Åtkomstkontroll och lösenord
• Digital kommunikation
• Privat
• Risker för verksamheten

Utbildningen avslutas med ett kunskapstest för att säkerställa kunskaperna.

skärm anti-korruption

Kontakt
För ytterligare information och support, kontakta:
Sustademy Support
Telefon 08-651 01 75

För offert för större grupper, kontakta:

Rasmus VD

Samuel Henmark
Key Account Manager
073-932 16 80
samuel.henmark@sustademy.se

Informations-säkerhet

Utbildningen genomförs:

Online

Pris:

695 kr ex moms

Estimerad tid:

25 min

BOKA