Hållbarhet i leverantörskedjan

I den här utbildningen tittar vi på varför det är så viktigt för ett företag att uppskatta risken för ohållbara verksamheter i sin leverantörskedja och med hjälp av leverantörsuppförandekod, uppföljning och kontroll påverka sin leverantörskedja i rätt riktning.

Utbildningen fungerar som en grundplatta för att utbilda olika branscher, företag, organisationer och yrkesroller.

E-utbildningen genomförs på distans.

• Vikten av att bedöma risken för ohållbara verksamheter i leverantörskedjan.​
• Syftet med en leverantörsuppförandekod

Kontakt
För ytterligare information och support, kontakta:
Sustademy Support
Telefon 08-651 01 75

För offert för större grupper, kontakta:

Rasmus VD

Samuel Henmark
Key Account Manager
073-932 16 80
samuel.henmark@sustademy.se

Hållbarhet i leverantörs-kedjan

Utbildningen genomförs:

Online

Pris:

500 kr ex moms

Estimerad tid:

10 min

BOKA