Certifiering hållbarhet

Det övergripande målet med certifieringen är att skapa kännedom och göra dig medveten om de aktiviteter som krävs för att uppnå en omställning till en hållbar ekonomi och framtid. För att uppnå denna omställning och skapa effekt, krävs en hel del initiativ, rekommendationer och regelverk.

Certifieringen innehåller följande områden:  
• Introduktion till hållbarhet och internationella initiativ och normer
• EU:s taxonomi
• Klimatet - risker och möjligheter
• Miljö
• Biologisk mångfald
• Cirkulär ekonomi 
• Företag och mänskliga rättigheter
• Leverantörskedjan

Certifiering Hållbarhet fungerar som en grundplatta för att utbilda olika branscher, företag, organisationer och yrkesroller om hållbarhet.

Certifieringen genomförs på distans genom självstudier med stöd av en detaljerad studieplan.  Du arbetar med ett digitalt utbildningsmaterial i form av separata e-utbildningar, uppdelade i delområden samt ett avslutande certifieringstest. Efter godkänt certifieringstest får du ett intyg om genomförd certifiering. Ditt resultat registreras med datum då testet blev godkänt.

I utbildningen introduceras du till:
• Hållbarhetsbegreppet och ESG.
• Internationella initiativ och normer så som FN:s Agenda 2030, Parisavtalet, Global Compact, ILO med flera. 
• Affärsrisker och möjligheter till följd av klimatförändringar och utsläppsreglering.
• Företags arbete med mänskliga rättigheter.
• Hållbarhetsarbete i leverantörskedjan.
• Kravet om hållbarhetsrapportering.
• EU:s Taxonomiförordning.
• Innebörden av en cirkulär ekonomi.
• Exempel på standarder, vad de har för syfte och funktion.

Kontakt
För ytterligare information och support, kontakta:
Sustademy Support
Telefon 08-651 01 75

För offert för större grupper, kontakta:

Rasmus VD

Samuel Henmark
Key Account Manager
073-932 16 80
samuel.henmark@sustademy.se

Certifiering hållbarhet

Utbildningen genomförs:

Online

Pris:

1795 kr ex moms

Estimerad tid:

1 tim 30 min (+ test)

BOKA